Mina volpino

rasstandard:

VOLPINO ITALIANO
Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Íslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska kennelklubben
Grupp 5
FCI-nummer 195
FCI-standard på engelska publicerad 2015-12-17
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2015-11-13
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-08-09
Ursprungsland/
hemland
Användningsområde
FCI-klassifikation
Bakgrund/ändamål
Helhetsintryck
Viktiga
måttförhållanden
Uppförande/karaktär
Italien
Vakt- och sällskapshund
Grupp 5, sektion 4
Volpino italiano är en av ättlingarna till den europeiska spets
som förekom redan under bronsåldern i de centrala delarna av
Europa, bl.a. bevisat av skelett och fossilfynd från gravhögar
och pålbyggningar. Volpino italiano har med andra ord samma
ursprung som de tyska spetsarna, vilka den inte är en ättling till,
men släkt med. Volpino italiano har fötts upp i Italien sedan urmin
-
nes tider. Den har varit en gunstling hos adeln vid hoven liksom
hos allmänheten. Rasen uppskattades speciellt för sina instinktiva
vaktegenskaper och sin vaksamhet. Den venetianska målningen
”Sankt Augustinus vision” av Vittore Carpaccio från 1502 visar
en volpino italiano. Michelangelo hade volpino italiano och under
1700 talet var rasen känd som outtröttligt sällskap till körsvenner
i regionerna Toscana och Latium. Hundarna var alltid redo att
högljutt skällande annonsera alla främlingar som mötte efter
vägarna. Standarden skrevs 1913 och rasen var tämligen populär
i början av 1900-talet, men försvann sedan. Några vita exemplar
dök upp igen 1968 och rasen registrerades åter 1972. Även den
tidigare v
älkända r
öda färgen ses nu igen.
Volpino italiano skall vara en liten spets, kompakt och harmoniskt
byggd med lång och strittad päls.
Kroppslängden mätt från skulderleden till sittbensknölen skall
motsvara mankhöjden.
Skallens längd skall vara 4/10 av mankhöjden.
Nospartiets längd skall vara något mindre än hälften av hela
huvudets längd.
Br östdjupet skall vara något mindre än halva mankhöjden.
Volpino italiano skall vara trogen sitt hem och sin ägare. Det
karakteristiska temperamentet skall vara livligt, glatt och lekfullt.
Standard för
VOLPINO ITALIANO
Huvud
Skallparti
Skalle
Stop
Ansikte
Nostryffel
Nosparti
Läppar
Käkar/tänder
Kinder
Ögon
Öron
Hals
Huvudet skall vara triangelformat. Dess längd skall ungefär mot
-
svara 4/10 av mankhöjden.
Skallen skall vara något äggformad på både längd och bredd samt
vara längre än nospartiet. Bredden i främre delen av skallen skall
vara mer än huvudets halva längd. Pannfåran skall endast vara svagt
markerad medan nackknölen skall vara något markerad. Skallens
och nosryggens plan skall vara svagt konvergerande.
Stopet skall vara väl markerat.
Nostryffeln skall vara stor, svart och ha vida näsborrar. Sedd i
profil, skall den vara ansatt i niv
å med nosryggen och inte nå
framför läpparna.
Nospartiet skall inte vara lika långt som skallen. Det skall vara
spetsigt utan ö
verdrift och dess sidor konvergerande. Nosryggen
skall vara rak. Nospartiets undre linje skall markeras av underkäken.
Även om läpparna skall vara något tjocka skall de vara mycket
strama och den ö
vre läppkanten skall vara rak. Mungipan skall
inte vara synlig. Läppkanterna skall vara svarta.
Käkarna skall vara starka. Tänderna skall vara normalt utvecklade,
vita, fulltaliga, regelbundet ansatta och sluta i saxbett. T
ångbett
tolereras.
Kinderna skall vara normalt utvecklade. De skall inte vara utstå
-
ende.
Ögonen skall vara normalstora, v
äl öppna och med ett både
uppmärksamt och livligt uttryck. De skall vara något runda,
men får inte vara utstående. Ö
gonen skall vara framåtriktade.
Ögonkanterna skall sluta perfekt an mot ögonen och vara svart
-
pigmenterade. Ögonen skall vara mörkbruna till färgen.
Öronen skall vara högt och tätt ansatta. De skall vara trekantiga,
korta och upprättstående med styvt brosk. Öronspetsarna skall
vara framåtriktade. Ö
ronens längd skall motsvara ungefär halva
huvudets längd.
Halsen skall vara nästan lika lång som huvudet. Den skall vara
välmusklad och buren upprätt. Huden skall vara tätt åtliggande.